> Acasă
  • > Politica de confidențialitate

Left menu

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Introducere

Societatea Berlin-Chemie A.Menarini SRL („Compania”) tratează datele personale ale utilizatorului cu foarte mare seriozitate și se angajează să depună toate eforturile pentru a respecta confidențialitatea acestora. Atunci când accesați site-ul web www.berlin-chemie.ro (“Site-ul web” sau “Site-ul”) sau solicitați serviciile disponibile pe Site, Compania vă poate procesa datele personale. Această Politică de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) descrie activitățile efectuate de Companie privind procesarea datelor dumneavoastră personale prin intermediul Site-ului web, drepturile dvs. privind procesarea datelor cu caracter personal și maniera în care le puteți exercita, precum și angajamentele pe care Compania și le-a asumat în acest sens.

În orice situație prevăzută de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, („Legea privind confidențialitatea”), vi se va solicita în prealabil acordul pentru procesarea datelor personale.

Atunci când furnizați date personale ale unor părți terțe, trebuie să efectuați anumite acțiuni în prealabil pentru a vă asigura că divulgarea unor astfel de date către Companie (și procesarea ulterioară în scopurile specificate) respectă Legea privind confidențialitatea, dar și legile și reglementările aplicabile; de exemplu, puteți furniza date personale ale unor terțe persoane numai după ce acestea au fost informate în acest sens și după ce ați primit acordul acestora privind procesarea datelor personale de către Companie.

Tipul de date procesate

Accesarea sau consultarea Site-ului web nu presupune, în general, colectarea și procesarea datelor dumneavoastră personale, cu excepția „datelor de navigare” și a modulelor cookie, după cum este descris mai jos. În plus, puteți furniza Companiei date personale,cum ar fi, numele și pronumele, țara de origine, funcția, locul de muncă, e-mail, telefon, fax, precum și orice alte informații clasificate ca date cu caracter personal pe care dvs. le furnizați în mod voluntar, fie atunci când interacționați cu anumite funcții ale Site-ului web, fie când solicitați anumite servicii disponibile pe Site.

Date de navigare și module cookie

Procesarea datelor dumneavoastră personale pe Site-ul web este limitată la așa-numitele „date de navigare”, care sunt datele transmise Site-ului web după cum este necesar pentru funcționarea sistemelor computerizate configurate pentru gestionarea Site-ului, precum și a protocoalelor de comunicații prin internet. De exemplu, adresa IP sau numele de domeniu ale computerului utilizat pentru a accesa Site-ul web, precum și alți parametri asociați cu sistemul de operare utilizat pentru conectarea la Site-ul web. Compania colectează astfel de date, dar și alte tipuri de date (cum ar fi numărul de accesări și timpul petrecut pe Site-ul web) în scopuri pur statistice și în mod anonim pentru a monitoriza funcționarea Site-ului web și pentru a-i îmbunătăți eficiența. Astfel de date nu sunt colectate pentru a fi asociate cu alte informații privitoare la utilizatorii Site-ului și nici pentru a vă identifica.Cu toate acestea, având în vedere natura acestor date, puteți fi identificat cu ajutorul informațiilor procesate și asociate cu alte date deținute de părți terțe. Din acest motiv, informațiile de identificare sunt șterse din datele de navigare imediat după procesare și pot fi recuperate numai de către Companie pentru a stabili răspunderile privind infracțiunile informatice comise împotriva Site-ului sau prin intermediul Site-ului web. În ciuda celor menționate mai sus, datele de navigare, așa cum sunt descrise mai sus, sunt păstrate numai pentru o perioadă de timp limitată, conform reglementărilor aplicabile.

Site-ul utilizează „module cookie”. Prin accesarea Site-ului sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie, după cum este descris în această Politică de confidențialitate.

Modulele cookie sunt fișiere de mici dimensiuni salvate pe hard-disk-ul dispozitivului cu care accesați Site-ul. Site-ul utilizează „module cookie de sesiune” și „module cookie persistente”.

Modulele cookie de sesiune sunt șiruri temporare de informații utilizate pentru a facilita utilizarea Site-ului, în scopuri de securitate internă și pentru administrarea sistemului. Modulele cookie utilizate pe Site nu conțin informații despre utilizatori; astfel de module cookie sunt salvate temporar și sunt șterse imediat după închiderea browser-ului cu care ați accesat Site-ul.

Modulele cookie persistente pot avea o durată variabilă (de la o oră la un an). Compania utilizează aceste tipuri de module cookie numai pentru a salva limba selectată de utilizator și pentru a trimite informații statistice sistemului Google Analytics, care permite Companiei să analizeze accesările/vizitele pe Site-ul web în scopuri statistice. Modulele cookie sunt utilizate numai în scopuri statistice, iar informațiile conținute de acestea sunt colectate în formă agregată. Prin utilizarea unei perechi de module cookie (adică un modul cookie persistent și un modul cookie de sesiune, șters după ce utilizatorul închide browser-ul), Google Analytics salvează și ora și data accesării și părăsirii Site-ului web.

Modulele cookie utilizate pe Site nu colectează informații despre utilizatorii Site-ului.Dacă nu doriți accesarea informațiilor utilizate de modulele cookie, puteți alege să dezactivați aceste module prin modificarea setărilor browser-ului dumneavoastră.

Secțiunea „Ajutor” disponibilă pe bara de instrumente din majoritatea browser-elor descrie modul în care puteți evita primirea de module cookie, web beacons și alte tehnologii de urmărire, precum și modul în care puteți obține informații din browser despre prezența unor astfel de tehnologii și modul în care le puteți dezactiva.

Totuși, dezactivarea modulelor cookie poate reduce posibilitatea de a utiliza Site-ul în condiții optime și vă poate împiedica să beneficiați în totalitate de funcțiile și serviciile disponibile pe Site.

Compania nu accesează și nu controlează modulele cookie, web beacons și alte tehnologii de urmărire utilizate pe site-urile web ale unor terțe părți pe care le puteți accesa din Site-ul web. Compania nu accesează și nu controlează conținutul documentelor publicate pe astfel de site-uri sau care sunt obținute prin intermediul acestora, nu accesează și nu controlează metoda de procesare a datelor dumneavoastră personale, situații pentru care Compania nu își asumă nicio răspundere. Trebuie să examinați Politicile de confidențialitate ale site-urilor web pe care le accesați de pe Site pentru a cunoaște termenii care se aplică pentru procesarea datelor dumneavoastră personale. Se înțelege în mod implicit că Politica de confidențialitate curentă se aplică numai pentru Site-ul web, după cum este definit mai sus.

Păstrarea și stocarea datelor personale

Datele personale sunt păstrate și procesate de sisteme computerizate securizate care aparțin Companiei sau grupului de societăți din care face parte Compania („Menarini Group”), și sunt gestionate fie direct de Companie, fie prin intermediul unor furnizori de servicii tehnice.Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea „Accesul la date” de mai jos. Datele sunt procesate numai de personal cu înaltă calificare, inclusiv personalul desemnat pentru a desfășura operațiuni extraordinare de întreținere.

Scopuri și metode de procesare a datelor

Compania poate procesa datele dumneavoastră personale pentru gestionarea comunicațiilor, inclusiv notificările privind evenimente de farmacovigilență, ori pentrugestionarea solicitărilor dumneavoastră de informații etc.

Datele dumneavoastră personale sunt procesate atât pe hârtie, cât și în format electronic, în conformitate cu Legea privind confidențialitatea și cu normelede securitate și confidențialitate a datelor adoptat de Menarini Group, dar și cu principiile de procesare corectă și legală a datelor cu caracter personal.

Datele sunt păstrate pentru o perioadă de timp strict necesară pentru a atinge scopul precis pentru care au fost colectate.

Securitatea și calitatea datelor personale

Compania își asumă responsabilitatea de a proteja securitatea datelor dumneavoastră personale și de a respecta prevederile privind securitatea acestora așa cum impune Legea privind confidențialitatea și orice reglementari aplicabile în domeniu pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea ilegală sau ilicită a datelor și accesul neautorizat la astfel de date.

Compania a adoptat măsurile tehnice corespunzătoare, cum ar fi numeroase tehnologii și proceduri complexe pentru protecția datelor împotriva modificării, pierderii și accesului neautorizat. Concret, datele dumneavoastră personale sunt păstrate în servere aflate în camere cu acces restricționat ce sunt controlate permanent. Suplimentar, sistemele și programele informatice utilizate de Companie sunt configurate astfel încât să minimizeze utilizarea datelor cu caracter personal și/sau de identificare. Datele sunt procesate strict în limitele necesității și numai pentru a-și atinge scopul pentru care au fost colectate. Puteți ajuta Compania să actualizeze și/sau să asigure corectitudinea datelor dumneavoastră personale prin comunicare oricărei informații legate de adresa, calificările, detaliile dumneavoastră de contact etc.

Accesul la date

Datele dumneavoastră personale vor fi accesibile numai pentru personalul responsabil cu procesarea datelor cu caracter personal din cadrul Companiei sau a Menarini Group. În ceea ce privește îndatoririle pe care le au, acești angajați sau colaboratori pot procesa astfel de date pentru a vă gestiona solicitările. Datele pot fi divulgate altor angajați ai Companiei sau ai Menarini Group, inclusiv A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, persoană juridică de naționalitate italiană,în aceleași scopuri de mai sus și/sau în scopuri administrative.

Fără a aduce vreun prejudiciu prevederilor din paragraful de mai sus, datele dumneavoastră personale nu vor fi comunicate unor terțe părți, persoane fizice sau persoane juridice, și nu vor fi răspândite în nicio formă sau manieră.

Furnizarea datelor personale

Când sunt marcate cu asterisc [*], datele dumneavoastră sunt necesare Companiei pentru a procesa solicitările primite prin intermediul Site-ului (de ex., solicitările de informații și/sau materiale) sau pentru a vă contacta în scopul de a vă răspunde la solicitări. Dacă refuzați să furnizați aceste date, Compania nu va putea să vă ofere serviciile solicitate. Furnizarea oricăror alte date care nu sunt marcate cu asterisc este opțională, iar refuzul dumneavoastră de a le furniza nu va avea nicio consecință.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră

În conformitate cu dispozițiile Legii privind confidențialitatea, beneficiați de dreptul la informare și de acces la datele cu caracter personal privitoare la persoana dvs., dreptul de intervenție asupra acestor date, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a vă adresa justiției dacă considerați că v-au fost lezate drepturile și interesele cu privire la aceste date. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestora din baza de date a Companiei.Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresaCompaniei cu o cerere scrisă, datată și semnată, la următoarea adresă: Berlin-Chemie A.Menarini SRL, Floreasca Business Park, Calea Floreasca 169A, Corp A, Et. 5, Sector 1, București, România, Cod poștal 01445.


CĂUTARE