Declarație de confidențialitate adresată candidaților la un loc de muncă

1. Operator de date cu caracter personal și DPO. Operatorul de date cu caracter personal este BERLIN-CHEMIE A.MENARINI SRL, o societate românească cu sediul în Parcul de afaceri Floreasca, Calea Floreasca nr. 169, clădirea A, etaj 7, sectorul 1, București, 014459, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 531/2011, EUID: ROONRC. J40 / 531/2011, cod unic de identificare 27924011 („noi”, „societatea” sau „Operatorul”), care poate fi contactat direct la sediul societății și/sau prin sesizarea în scris a responsabilului cu protecția datelor („DPO”) la adresa dpo.romania@berlin-chemie.com.

2. Ce date sunt prelucrate și în ce scop. Prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în timpul procedurii de selecție (în formularul de cerere, în timpul interviului de angajare, precum și datele pe care le colectăm prin agențiile noastre de recrutare a personalului etc.). Aceste date includ, în special, numele dvs., datele de contact, domeniile de interes profesional, statutul profesional, informații privind așteptările dvs. profesionale, pregătirea profesională, abilitățile și experiența dvs., CV-ul dvs., informațiile suplimentare pe care le puteți furniza în cursul contactele noastre, precum și date pe care operatorul le poate colecta și de la terți, în timpul activităților sale („Date”). Vă informăm că datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate numai în scopul evaluării cererilor pe care le primim, pentru a analiza posibilitatea de a începe o relație contractuală și/sau o colaborare cu Societatea noastră, acest lucru fiind necesar pentru a adopta măsuri precontractuale la cererea dvs., înainte de a încheia un contract (art. 6 1.b). De asemenea, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în cazul în care este necesar să îndeplinim o obligație legală sau să ne urmărim interesele legitime (art. 6.1.f).

3. Modul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal. Datele sunt introduse în sistemul informatic al Societății, în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor, inclusiv aspectele referitoare la securitate și confidențialitate, și în conformitate cu principiul prelucrării corecte, legale și transparente. Datele urmează a fi păstrate timp de un an pentru a evalua cererea dvs. și, ulterior acestei perioade, datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse. Toate datele sunt prelucrate atât manual, cât și electronic - în orice caz, vor fi adoptate măsuri care să asigure securitatea și confidențialitatea prelucrării.

4. Cine are acces la datele dvs. cu caracter personal. Datele pot fi accesate de personalul societății autorizat să prelucreze date cu caracter personal și, în special, de personalul departamentului de resurse umane, personalului aparținând departamentelor care sunt interesate de profilul dvs. profesional, de personalul administrativ, tehnicienii IT și a alți membri ai personalului care au nevoie să le prelucreze pentru a-și îndeplini sarcinile de serviciu. De asemenea, datele pot fi comunicate și în țări din afara UE („țări terțe”) (i) instituțiilor, autorităților, agențiilor guvernamentale în scopul funcțiilor instituționale ale acestora, precum și destinatarilor legitimi, conform dispozițiilor legislației aplicabile; (ii) profesioniștilor, colaboratorilor (inclusiv celor care lucrează ca profesioniști independenți sau în parteneriat); terților și furnizorilor la care Societatea apelează pentru servicii comerciale, tehnice și profesionale (de ex., furnizori de servicii IT sau de informatică în cloud); (iii) terților în caz de fuziune, achiziție sau preluare a societății/filialelor; (iv) organismului de supraveghere al societății, cu sediul la adresa Societății în scopul desfășurării de către acesta a activităților de supraveghere și pentru aplicarea codului de conduită al Menarini Group. Datele pot fi comunicate, de asemenea, și în țări terțe, altor societăți din cadrul Menarini Group în aceleași scopuri și/sau în scopuri administrative/contabile, în conformitate cu art. 6.1. (f) și considerentul 48 al GDPR. Aceste entități utilizează datele numai în scopurile menționate anterior și le prelucrează în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Cu excepția celor de mai sus, datele nu vor fi comunicate terților și nu vor fi publicate/difuzate. Destinatarii datelor le prelucrează, după caz, în calitate de operatori de date cu caracter personal, persoane împuternicite sau persoane autorizate să prelucreze, în conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor cu caracter personal. În ceea ce privește posibilele transferuri de date în afara UE, inclusiv în țările ale căror legi nu oferă același nivel de protecție a confidențialității datelor cu caracter personal ca legislația UE, operatorul de date vă informează că, în orice caz, toate transferurile au loc în conformitate cu metodele permise de GDPR, cum ar fi, de exemplu, pe baza consimțământului utilizatorului, pe baza clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană, prin selectarea părților înscrise în programe internaționale pentru libera circulație a datelor (de ex., scutul de confidențialitate UESUA) sau a celor care operează în țări considerate sigure de Comisia Europeană. Puteți solicita o copie a clauzelor contractuale standard sau a altei garanții/altor garanții relevante la datele de contact de mai sus.

5. Drepturile dvs. Contactând Societatea la adresa de mai sus, vă puteți exercita în orice moment drepturile garantate de articolele 15-22 din GDPR, inclusiv dreptul de a obține o listă actualizată a persoanelor care pot accesa datele dvs. cu caracter personal, puteți obține confirmarea existenței datelor care vă aparțin în bazele de date noastre, puteți verifica originea, conținutul, corectitudinea, localizarea datelor (de asemenea, cu referire la orice țări terțe), puteți solicita o copie a acestora și rectificarea acestora; în cazurile prevăzute de lege, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor și ștergerea acestora, vă puteți opune activităților de marketing direct. Vă puteți opune oricând, din motive legate de situația dvs. particulară, cu privire la prelucrarea datelor dvs. care se bazează pe interesul nostru legitim. De asemenea, puteți face oricând observații cu privire la probleme specifice care privesc operațiunile de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal, pe care le considerați incorecte sau nejustificate de relația dvs. cu Societatea la DPO, sau să depuneți o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Vă puteți retrage oricând consimțământul pe care l-ați acordat pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, deși acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragere.

Subiectele următoare