Codul de conduită al Grupului MENARINI

Integritatea şi etica reprezintă fundamentele activităţilor noastre.

Codul de conduită al Grupului MENARINI descrie valorile care inspiră Grupul nostru în ce priveşte activitatea desfăşurată. Intenţia de a opera în interesul Grupului MENARINI sau al unei filiale directe ori indirecte nu poate în niciun caz să justifice adoptarea unei conduite care contrazice principiile cuprinse în prezentul Cod de conduită.

Suntem convinşi că plasarea constantă a integrităţii şi eticii la baza activităţilor pe care le desfăşurăm constituie sursa eficienţei noastre şi cheia succesului constant.

Acest cod nu este doar o colecţie de cuvinte pe o foaie de hârtie, ci un ghid direct şi concret, menit să inspire conduita directorilor, managerilor şi angajaţilor din Italia şi din străinătate, precum şi un angajament faţă de colectiv, bazat pe acţiuni conştiente în ceea ce priveşte părţile interesate.

Codul de conduită al Grupului MENARINI este valabil în cazul tuturor companiilor Grupului, oriunde s-ar afla în lume.

DESCARCĂ

Codul de conduită al Menarini Group
Codul de Conduită Global Menarini aplicabil Terților

Subiectele următoare